ایکون تماس
 تلفن

انتخاب علائم ایمنی

Facebook
Twitter
LinkedIn

انتخاب علائم ایمنی

علائم ایمنی باید منطبق با مقررات مربوطه باشد. مقررات خاص ، قوانین مورد استفاده در زمینه علائم و تابلوها را بررسی کنید علائم خروج و علائم اطفای حریق توسط استانداردهای NFPA ، IBC ، ISO و ISIRI و خطرات عمومی و شیمیایی توسط OSHA ، علائم پارکینگ و ترافیکی توسط وزارت حمل و نقل تحت پوشش قرار می گیرد. در زیر چندین مورد از قوانین متداول که بر علائم تاثیر می گذارند بیان شده اند:

سازمان: اداره ایمنی و بهداشت حرفه ای OSHA – Occupational Safety & Health Administration

مواردی که تحت پوشش قرار می دهد:

 • مسیر خروج،عمومی (علائم خروج و مسیرها)
 • کدهای رنگی ایمنی برای مشخص نمودن خطرهای فیزیکی
 • تگ ها و علائم مختص پیشگیری از تصادفات
 • مجوزهای لازم برای فضاهای محدود
 • کنترل انرژی های پرخطر (قفل شده)
 • مواجهه با مواد زیان آور (شامل استاندارد به روز شدهGHS)
 • مجموعه های الکتریکی – علائم اخطار
 • علائم، سیگنال ها و موانع در زمینه ساخت و ساز

انتخاب علائم ایمنی3-min

سازمان: وزارت حمل و نقل DOT – Department of Transportation

مواردی که تحت پوشش قرار می دهد:

 • لیبل ها و پلاکاردهای خطر مختص مواد پرخطر
 • بخش E لیبل گذاری و بخش F پلاکارد
سازمان: انجمن ملی حفاظت از آتش NFPA – National Fire Protection Association

مواردی که تحت پوشش قرار می دهد:

 • کدهای الکتریکی ملی
 • کدهای ایمنی زندگی
 • کدهای مسیر خروج برای ساختمان ها و سازه ها
 • سیستماستاندارد برای شناسایی مواد پرخطر برای واکنش اضطراری
سازمان: شورای کد بیین المللی ICC – International Code Council

مواردی که تحت پوشش قرار می دهد:

 • کد ساختمانی بین المللی
 • کد حریق بین المللی

انتخاب علائم ایمنی1-min

سازمان: سازمان بین المللی دریانوردی IMO – International Maritime Organization

مواردی که تحت پوشش قرار می دهد:

 • مسیر خروج و روشنایی مناطق نزدیک به کف زمین
سازمان: موسسه ملی استانداردهای امریکا ANSI – American National Standards Institute

مواردی که تحت پوشش قرار می دهد:

 • کدهای رنگی ایمنی
 • علائم ایمنی محیطی و تجهیزات
 • معیارهایی برای نمادهای ایمنی
 • لیبل ها و علائم ایمنی محصولات
سازمان: سازمان استانداردهای بین المللی ISO – International Standards Organization

مواردی که تحت پوشش قرار می دهد:

 • تعیین علائم ایمنی به منظور پیشگیری از تصادفات، پیشگیری از حریق، اطلاعات خطر و خروج اضطراری
 • علائم گرافیکی نمادهای عمومی اطلاعات

انتخاب علائم ایمنی2-min

سازمان: قانون امریکایی هایی با ناتوانی جسمی ADA – Americans with Disabilities Act

مواردی که تحت پوشش قرار می دهد:

 • استانداردهایی برای طرح های در دسترس بر طبق قوانین سازمان بهداشت حرفه ای و همچنین مقررات و راهنمایی های ANSI
 • استاندارد علائم ANSI میزان درک و ایمنی را افزایش می دهد.

انتخاب علائم ایمنی

انتخاب علائم ایمنی باید اصولی باشد. هر یک از علائم ایمنی پیغامی شفاف و صریح را ارائه می دهد. انتخاب علائم باید منطبق با هدف مورد صورت پذیرد.

عناوین علائم ایمنی

ممکن است به نظر برسد که عناوین تابلوها می توانند قابل تعویض باشند ولی در واقع هر یک پیام متفاوتی ارائه می دهند. استانداردهای ANSI و OSHA تعیین می نمایند که علائم ایمنی باید خطر و شرایط خاصی را تعریف نموده و نشان دهد که بدون اطلاع نسبت به آن موارد، ممکن است حوادثی برای کارکنان، مشتریان و عموم مردم ایجاد شود. پنج گروه اصلی در انتخاب علائم ایمنی نقش ایفا می کنند که عبارتند از: خطر، اخطار، احتیاط، اطلاعیه و ایمنی.

 

 

 

 

 

 

منوی دسته های خود را در هدرساز -> موبایل -> منوی اصلی موبایل -> نمایش/مخفی -> انتخاب منو، تنظیم کنید
سبد خرید
فروشگاه
0 مورد سبد خرید
حساب من