مطالب ایمنی

اهمیت استفاده از علائم و تابلوهای ایمنی

اهمیت استفاده از علائم و تابلوهای ایمنی-1-min

اهمیت استفاده از علائم و تابلوهای ایمنی

وجود علائم  و تابلوهای ایمنی ایمنی در هر محیط کاری ضروری می باشد. در وهله اول، ارائه علائم ایمنی به منظور پیشگیری از ایجاد آسیب های احتمالی بوده و متضمن این مفهوم است که کارکنان و بازدیدکنندگان به خوبی از خطرات احتمالی آسیب های پیش رو در شرایط و یا محیط های خاص آگاهی دارند. بدون وجود این علائم، ممکن است کارکنان در مواقع بحرانی با فقدان مسیریابی درست مواجه شوند و اینکه در صورت بروز حوادث، خود کارفرمایان با مشکلات عدیده حقوقی و قانونی مواجه شوند.

با حصول اطمینان از اینکه محل کار به خوبی با علائم ایمنی نشانه گذاری شده، می توان از کارکنان و بازدیدکنندگان و به نحوی از اعضای جامعه دربرابرخطرات احتمالی محافظت نمود؛ این امر منجر به کاهش آسیب های صنعتی شده و خطرات محیط کاری را به صورت قابل توجهی کاهش می دهد.

اهمیت استفاده از علائم و تابلوهای ایمنی-1-min

روانشناسی رنگها

رنگ ها نقش مهمی در علائم ایمنی ایفا می نمایند: آنها به نوبه خود انتقال دهنده پیام هستند و هر رنگی که در علائم ایمنی بکار می رود، معنا و مفهوم خاصی دارد.

رنگ هر یک از این علائم، ذات و ماهیت آن نماد را مشخص می نماید: رنگ قرمز: نماد ممنوعیت؛ رنگ آبی نماد الزام؛ رنگ زرد نماد اخطار و رنگ سبز نشان دهنده کمک های اولیه و نماد وضعیت ایمن می باشد.

همچنین قوانین مشابهی برای اشکال مختلف وجود دارد: علائم مرتبط با ممنوعیت و الزام دایره ای شکل هستند. علائم مرتبط با خطر و لحتیاط مثلثی شکل هستند؛ علائم مستطیلی شکل نشان دهنده مسیر و امداد رسانی هستند. تمامی علائم ارائه شده در این شرکت منطبق بر این اصول و استانداردهای بین المللی رنگ و اشکال پایه ریزی شده اند.

اهمیت استفاده از علائم و تابلوهای ایمنی-3-min

ISO 7010 چیست؟

ISO 7010 (سازمان بین المللی استاندارد سازی) اشکال، رنگ و نماد گرافیکی مورد نیاز در علائم ایمنی را ارائه می دهد. برای کسب اطمینان از فهم صحیح این علائم و اینکه نمادها به راحتی قابل فهم و شناسایی هستند، نمادهای رایج در کل کشورهای اروپایی معرفی شده و مورد آزمایش قرار گرفتند. ایزو، تغییرات به وجود آمده را قدم به قدم در اختیار مشتریان قرار می دهد تا مشتریان همیشه از آخرین قوانین ایمنی اطلاع داشته باشند و به روز باشند.

چرا ISO 7010 شکل گرفت؟

به دلیل افزایش روز افزون تقاضای کارگران غیر بومی ساکن اروپا مبنی بر استفاده از نکات ایمنی در کشورهای اروپایی، دستورالعمل های ایمنی مبتنی بر متن نوشتاری کافی نبود چون کارگران قادر به خواندن نبودند

اهمیت استفاده از علائم و تابلوهای ایمنی-3-min

گزینش علائم متناسب با نیاز و درخواست شما

علائم نماد الزام

این علائم دستورالعمل هایی را مشخص می کند که حتما باید اجرا شوند. این نمادها با علائم سفید در زمینه دایره آبی نمایش داده می شوند. در صورت نیاز، متن نوشتاری با رنگ مشکی در زمینه سفید ارائه می شود.

1201-از کفش ایمنی استفاده نمائید

علائم نماد ممنوعیت

این علائم بیان کننده رفتار یا اعمالی است که انجام آنها مجاز نمی باشد. از مشخصات این نماد دایره ای با حاشیه قرمز رنگ و یک خط قرمز مورب بر روی آن می باشد و نماد عملی که نباید انجام شود به رنگ سیاه نشان داده می شود. در صورت نیاز، متن نوشتاری با رنگ مشکی در زمینه سفید ارائه می شود.

2601-ورود اکیداً ممنوع-Fa-min

علائم نماد خطر و احتیاط

این علائم در مورد خطرات یا شرایط پر خطر هشدار می دهد. این علائم به احتنمال زیاد جان کسی را تهدید نمی کنند. نماد خطر  در زمینه زرد با نماد سیاه ارائه می شود و یک مثلث در اطراف آن نماد خطر رسم می شود. در صورت نیاز، متن نوشتاری با رنگ مشکی در زمینه زرد ارائه می شود.

3456-آسیب دیدگی-Fa-min

علائم نماد وضعیت ایمنی و مسیرهای خروج

این علائم نشان دهنده مکان یا مسیرهای مربوط به امکانات اضطراری (خروج، کمک های اولیه، تجهیزات ایمنی و غیره) است. نماد سفید و / یا متن بر روی پس زمینه سبز ارائه می شوند.

6241 -محل تجمع ایمن-Fa-min

علائم نماد تجهیزات مقابله با آتش

این علائم، موقعیت دکمه اعلام حریق تجهیزات مقابله با آتش را اعلام می نماید. این علائم حاوی نماد یا متنی به رنگ سفید در زمینه قرمز هستند.

5201 -كپسول آتش نشاني کف-Fa-min

علائم مربوط به اطلاعات همگانی

هر چند این علائم در AS1319 ذکر نشده اند، اما به علت تقاضای زیاد طراحی شده اند. این علائم حاوی یک سری اطلاعات کلی در زمینه اداری، سازمانی و شرکت ها هستند.

اهمیت استفاده از علائم و تابلوهای ایمنی

تابلوهای ترکیبی

این تابلوها مناسب برای مناطق و موقعیت هایی هستند که بیش از یک پیغام ایمنی مورد نیاز است تا به کارکنان و بازدیدکنندگان آگاهی دهد.

 

اهمیت استفاده از علائم و تابلوهای ایمنی

علائم شب تاب

این علائم عواقب و خطرات ناشی از خاموشی برق یا تار شدن منابع نور به دلیل دود گرفتگی را کاهش می دهد. با وجود این گونه علائم، ارتباط بصری افراد با موارد اضطراری از جمله خروج اضطراری و یا لوازم اطفای حریق حفظ می شود.

6382 -خروج-Fa-min

مقایسه علائم ما با دیگر رقبا

تمامی علائم ما با جوهرهایی چاپ می شوند که مقاومت بالایی در برابر خراش داشته و در فضای باز بسیار مناسب می باشند.

تابلوهایی شفاف و با وضوح بالا، بدون خط و خش اضافه، بدون لکه، و بدون خراش.

استفاده از مواد با کیفیت بالا- موادی که مقاوم در برابر اشعه UV هستند و دارای مقاومت ۵ ساله در فضای باز می باشند.

رنگ های چاپی ما بسیار روشن، درخشان و مقاوم هستند.

طرح ها بر مبنای اصول سازمان بین المللی استانداردسازی طراحی شده اند؛ با جزئیات کامل و مشخص راجع به خطرات و اقدامات بدون نیاز به بیان کلمات. اهمیت استفاده از علائم و تابلوهای ایمنی