تابلوهای ایمنی و تسهیلات

تابلوهای ایمنی و تسهیلات

تابلوهای ایمنی بسیار ضروری هستندو نیازمند مولفه هایی برای اخطار و انتقال پیام یا اطلاعیه هایی به کارکنان، مشتریان و عموم مردم می باشند.

به منظور ارائه پیامی دقیق و شفاف، یک تابلو باید منطبق با طیف وسیعی از استانداردها باشد. انتخاب و جایگذاری علائم ایمنی بر روی تسهیلات بیشتر از تجهیزات محل کار می باشد؛ اما این فرصت را فراهم می نمایند تا از وقوع حوادث پر هزینه و خطرناک بر روی افراد جلوگیری بعمل آید.

۵ نکته مهم که در هنگام انتخاب علائم ایمنی باید در نظر گرفته شود

  1. مطابق مقررات مربوطه باشد

چندین ساختار قانونی و مقرراتی در زمینه ارائه تابلوها در مکان عمومی نقش دارند. با این مقررات آشنا شوید تا ایمنی را افزایش دهید و از جرایم پرهزینه اجتناب نمایید.

  1. پیغامی واضح، صریح و شفاف را ارائه دهد

عنوانی که شما انتخاب می کنید بطور مستقیم مرتبط با شدت خطر می باشد. اطمینان حاصل نمایید که پیغامی صحیح را با عنوان صحیح بر روی تابلو استفاده می نمایید.

  1. از تصاویری استفاده نمایید که حس بینایی را برانگیزد

۷۵ درصد اطلاعات از طریق حس بینایی بدست می آید. از تصاویری استفاده نمایید که پیغام شما را به سرعت و کاملا صحیح در محیط های چند زبانه انتقال دهد.

  1. موقعیت، موقعیت، موقعیت

در زمانیکه مساله نصب تابلو مطرح باشد، موقعیت تابلو بسیار حائز اهمیت می گردد. اطمینان حاصل نمایید که علائم شما در ارتفاعی همسطح چشم بیننده و نیز در موقعیت قابل روئیتی واقع شود.

  1. استفاده از جنسی مناسب با کاربری آن

نسبت به محل نصب تابلو و کاربرد آن، تنوع بسیاری در زمینه جنس تابلوها وجود دارد. ولی اطمینان حاصل نمایید که جنس مناسبی انتخاب نموده اید تا از تعویض مجدد تابلو اجتناب نمایید.

جنس تابلو باید مناسب محل نصب تابلو باشد . برای مثال در محیط های با دمای نسبی بالا بهتر است از فلزی (آلومینیم و یا گالوانیزه) استفاده شود.