در صورتی که مایل به خرید اینترنتی نیستید می توانید فرم سفارش زیر را چاپ کرده و پر نمائید و آنرا به شماره ۳۳۷۸۵۳۵۱-۰۲۴ فکس و یا به شماره ۰۹۰۱۲۴۱۰۰۲۰ تلگرام نمایئد.
تاکید می گردد در قسمت مشخصات سفارش دهنده مشخصات کامل درج گردد.