قوانین عمومی ایمنی در محیط کار

قوانین عمومی ایمنی در محیط کار

در ذیل، لیست قوانین عمومی ایمنی در محیط کار بیان شده است. هرچند این لیست کامل نیست و تمام نیازهای محیط کار را برآورده نمی سازد، اما رعایت این قوانین می تواند جان شما را در برابر تصادفات محافظت نماید. ۲۰ مورد از مهمترین و رایج ترین نکات عبارتند از:

 1. اطمینان حاصل کنید که چگونگی انجام کار و نحوه ایمن انجام دادن آن را کاملا آموزش دیده اید.
 2. اطمینان حاصل کنید که از خطرات محیط کاری آگاهی دارید و می توانید از خود محافظت کنید.
 3. به سرعت آسیب دیدگی ها و صدمات را گزارش نمایید.
 4. ازتجهیزات حفاظت فردی مرتبط با حوزه فعالیت خود استفاده نمایید. عینک ایمنی به عنوان کوچکترین وسیله حفاظتی چشم در مشاغل مختلف مورد نیاز است.
 5. همیشه از بارهایمعلق فاصله بگیرید.
 6. هرگز کاری را انجام ندهید مگر اینکه آموزش های لازم را دیده باشید.
 7. هرگز به خود مغرور نشوید. همیشه نسبت به کاری که در دست اقدام دارید هوشیارانه عمل نمایید.
 8. همیشه برای انجام اقدامات ضروری آماده باشید.
 9. به تمامیعلائم اخطار توجه نمایید.
 10. تمامی تجهیزات را قبل از استفاده مورد بررسی قرار دهید.
 11. ابزار و تجهیزات غیر ایمن و شرایط خطرناک را به سرپرست خود گزارش دهید.
 12. نحوه صحیح حمل باررا تمرین نمایید.
 13. وسائط نقلیه را به طریق ایمن هدایت فرمایید و از قوانین پیروی نمایید.
 14. هیچ کاری را در شرایط نا ایمن انجام ندهید. هر کارگری حق دارد درصورتیکه احساس نماید شرایط ناایمن است کار را متوقف نماید.
 15. شوخی های خطرناک از هر نوعی که باشد، ممنوع است.
 16. تعمیر ماشین آلات فقط توسط کارکنانی که مجوز دارند، مجاز می باشد.
 17. به همراه داشتن سلاح در محل کار ممنوع می باشد.
 18. همیشه مثبت بیاندیشید.
 19. از نردبان به عنوان داربست استفاده ننمایید و هرگز تا آخرین پله بالا نروید.
 20. اگر مشاهده نمودید کسی کاری را غیر ایمن انجام می دهد، به او تذکر دهید.

قوانین عمومی ایمنی در محیط کار