مواجهه با مواد زیان آور بر طبق GHS

مواجهه با مواد زیان آور بر طبق GHS

استانداردهای نحوه مواجهه با مواد زیان آور  OSHA (اداره ایمنی و بهداشت حرفه ای آمریکا) به صورت مستقیم بر تمام مراحل لیبل گذاری شیمیایی تاثیر می گذارد و آموزش های اجباری برای کارگران و کارمندان را مشخص می نماید. این بدان معناست که شما باید دقیقا بدانید که GHS (سیستم هماهنگ جهانی) چیست و چگونه بر روی تجارت و کسب و کار شما تاثیر می گذارد. GHS (سیستم هماهنگ جهانی)، سیستمی بین المللی است که سازمان ملل برای طبقه بندی و برچسب زنی مواد شیمیایی ایجاد نموده است.

سیستم GHS

GHS چیست؟ 

سیستم هماهنگ جهانی GHS، سیستمی بین المللی است که سازمان ملل برای طبقه بندی و برچسب زنی مواد شیمیایی ایجاد نموده است. GHS  در سال ۲۰۱۲ در ۶۷ کشور اجرا شد، OSHA استانداردهای خود را همراستا با GHS به روز رسانی نمود تا تلاش های جهانی نسبت به استانداردسازی برچسب های شیمیایی را حمایت نماید.

مزایای GHS چیست؟ 

این استاندارد به روز شده، بیش از ۴۳ میلیون کارگری که با مواد شیمیایی سر و کار دارند یا تولید کننده مواد شیمیایی هستند را در بیش از ۵ میلیون منطقه ی کاری در سراسر کشور تحت پوشش قرار می دهد. انتظار می رود که GHS از وقوع بیش از ۵۰۰ جراحت و بیماری و ۴۳ مرگ و میر به صورت سالیانه پیشگیری نماید.

مواد شیمیایی , GHS

پنج مرحله GHS 

  1. توسعه طرح مکتوب Hazcom. شامل شرح مختصری از مواد شیمیایی پرخطر همراه با آموزش، سیاست و برنامه مکتوب Hazcom می باشد.
  2. فهرست بندی تمام مواد شیمیایی خطرناک. لیستی از تمام مواد شیمیایی خطرناک که در تاسیسات خود استفاده می نمایید، تهیه شده است.
  3. تهیه مجموعه کتاب کاملی از برگه های اطلاعات ایمنی مواد. کارکنان باید دسترسی سریع و فوری به SDS داشته باشند.
  4. برچسب گذاری تمام تانک ها، لوله ها و مخازن نگهداری مواد پر خطر. با برچسب گذاری مشخص و بادوام، کارکنان را از خطرات مواجهه با مواد شیمیایی آگاه سازیم.
  5. آموزش عناصر Hazcom به نیروی کار. آموزش منظم کارکنان، بازآموزی و ارتباط با کارکنان شرکت ها از عناصر اصلی موفقیت Hazcom می باشد. مواجهه با مواد زیان آور بر طبق GHS

مقررات  OSHA 

در ایالات متحده، OSHA با اتخاذ اصول GHS، در حال اجرای آن در استاندارد مواجهه با خطر می باشد. هدف از این امر کسب اطمینان از وجود ایمنی شیمیایی در محل کار می باشد که از طریق برچسب گذاری مواد و شناسایی خطرات شیمیایی به شیوه ای که کاملا برای کارکنان قابل فهم باشد، صورت می پذیرد. این امر مستلزم آنست که:

-تولید کنندگان و وارد کنندگان مواد شیمیایی، خطرات مواد شیمیایی را که تولید یا وارد می نمایند را طبقه بندی نموده و برچسب ها یا برگه های اطلاعات ایمنی آنها را تهیه نمایند. آنها همچنین باید اطلاعاتی را در زمینه خطرات مواد شیمیایی به مشتریان خود انتقال دهند.

برچسب های GHS

-کارفرمایانی که در محل کار خود مواد شیمیایی خطرناک دارند باید لیبل ها و SDS هایی را برای کارگرانی که  در معرض خطر قرار دارند تهیه نمایند و مطالب موجود در آن برگه ها را آموزش دهند.

GHS تغییرات عمده ای در زمینه کسب و کار ایجاد می نماید و کارهای زیادی باید صورت گیرد تا بشود با GHS سازگار شد. در این زمینه کتاب های الکترونیکی نیز وجود دارد.