نحوه حمل دستی بار

نحوه حمل دستی بار

آئین نامه ۱۹۹۲ (اصلاح شده در ۱۹۹۸ و به روز رسانی شده در ۲۰۰۴) وظائفی را بر عهده کارفرما می گذارد که مهمترین آن نحوه حمل دستی بار می باشد.

الزامات برای کارفرما

کارفرما باید اطمینان حاصل نماید که کارکنان تا حد امکان از حمل پرخطر بار اجتناب می نمایند. کارفرمایان باید شرایط را ارزیابی نمایند و در صورتیکه راهی جز حمل دستی بار نباشد، اقداماتی انجام دهند که خطر آسیب دیدگی ها به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در ابتدا بررسی نمایید که آیا نیاز است بار جابجا شود یا خیر و اینکه آیا می توان از ماشین آلات مکانیکی برای حمل بار استفاده نمود یا خیر. اگر نمی شود:

 

نحوه حمل دستی بار

  1. ارزیابی بار

از نوع باری که حمل می نمایید، محل اصلی انتقال بار و وزن آن اطمینان حاصل نمایید. به بارهایی که نامتوازن هستند یا فرم عجیبی دارند توجه داشته باشید.

  1. محدودیت های فردی

از محدوده توانایی خود آگاهی داشته باشید. در صورت نیاز، درخواست کمک نمایید.

  1. موقعیت

اگر به صورت انفرادی بار را حمل می کنید، رو به مسیر حمل بار بایستید، پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید، یکی از پاها جلوتر از پای دیگر باشد، درحالیکه کمر خود را صاف نگاه داشته اید زانوهای خود را خم نمایید.

  1. نحوه صحیح گرفتن بار

اطمینان حاصل نمایید که بار را با کف دست و انگشتان محکم گرفته اید. هیچگاه بار را با نوک انگشتان حمل ننمایید.

  1. وضعیت بدن

دست ها را نزدیک بدن نگاه دارید، اطمینان حاصل نمایید که وزن بار بیشتر از دست ها روی پاها قرار میگیرد. گردن خود را جوری نگاه دارید که کمرتان صاف بایستد.

  1. بالا بردن بار

از پاهای خود استفاده نمایید تا هم قسمت فوقانی بدن خود و هم بار را بالا بیاورید، اطمینان حاصل نمایید که پشت و کمر شما کاملا صاف است و بار کاملا نزدیک بدن شما قرار دارد.

  1. حرکت دادن

بار را نزدیک بدن خود قرار دهید. بدون چرخاندن کمر، از پاهای خود برای تغییر جهت استفاده نمایید.

  1. حمل گروهی

اگر حمل انفرادی بار ناایمن باشد، توسط همکار خود بار را جا به جا نمایید، اطمینان حاصل نمایید که تمام روش های ذکر شده فوق را اجرا می نمایید.