نقشه خروج اضطراری از ساختمان

نقشه خروج اضطراری و رهایی از ساختمان مطابق با استاندارد ISO 23601

استاندارد ISO 23601  اصول طراحی خاصی را برای نمایش نقشه خروج اضطراری و رهایی از ساختمان تعیین نموده است. این نقشه ها حاوی اطلاعاتی راجع به ایمنی در برابر آتش، خروج اضطراری و تجهیزات ایمنی می باشد. این نقشه ها حتی می توانند برای نیروهای امداد در مواقع اضطراری مفید باشند. هدف اصلی این طرح، در دسترس گذاشتن این نقشه ها در محل کار یا مکان های عمومی می باشد. نقشه های خروج اضطراری باید مطابق با استراتژی تسهیلات تخلیه و رهایی بوده و احتیاجات ضروری کارکنان آن منطقه را مورد خطاب قرار دهد.

نقشه خروج اضطراری برای هتل ها، مدارس، مراکز خرید، بیمارستان ها و …

نقشه خروج اضطراری مکمل علائم ایمنی می باشد. این نقشه ها مسیر خروج و طرح ساختمان را مشخص می سازند و به کسانی که در ساختمان هستند نحوه اتخاذ عملکرد صحیح را در شرایط اضطراری آموزش می دهد. نقشه خروج اضطراری باید در محلی باشد که کاملا در محیط استفاده مشخص و واضح باشد و باید این اطمینان حاصل شود که نقشه برای کاربران مورد نظر خوانا و قابل دسترس باشد. نقشه رهایی باید به صورت دائمی نصب گردد و هدف این است در جایی نصب گردند که:

  1. کارکنان از نحوه رهایی از ساختمان آگاهی یابند
  2. در منطقه استراتژیک ساختمان قرار گیرد، مناطقی همچون:

-در منطقه ورودی هر طبقه از ساختمان

-سالن ها و راهروها

-جنب پلکان و آسانسور

-در هر اتاق برای مثال اتاق های هتل

-در محل اجتماعات مانند دفتر مرکزی، اتاق جلسات و رستوران ها

-در تقاطع های اصلی

به منظور مطابقت با قانون رایج، کارفرمایان باید برای مواقع اضطراری طرح و نقشه داشته باشند و آموزش های لازم را به کارکنان بدهند. طیف کاملی از نقشه های خروج اضطراری باید فراهم شود. نقشه ای که تضمین کننده ارائه ی دستورالعملی شفاف با استفاده از نمادها و علائم برای مسیرهای خروج، موقعیت تجهیزات آتش نشانی و دستورالعمل ایمنی می باشد.

نقشه خروج

برای مثال دستورالعمل در حین آتش سوزی

نزدیکترین زنگ خطر آتش را بکار بیاندازید.

با آتش نشانی تماس بگیرید.

نام و موقعیت خود را گزارش دهید.

درب و پنجره ها را ببندید (قفل نکنید).

برق را قطع نمایید.

به سرعت خارج شوید (هرگز ندوید).

به محل تجمع ایمن گزارش دهید.