چک لیست ایمنی و بهداشتی سالن های غذاخوری

چک لیست ماهانه ایمنی و بهداشتی سالن های غذا خوری

 1. آﻳﺎﮔﻮاﻫﻲﻣﻌﺘﺒﺮ ﮔﺬراﻧﺪن ﻋﻤﻮﻣﻲ دوره وﻳﮋه ﺑﻬﺪاﺷﺖ دارد؟
 2. آیا کلیه شاغلین کارت معاینه بهداشتی را دارا می باشند؟
 3. آیا پرونده پزشکی برای شاغلین تکمیل شده است؟
 4. آیا آشپز و کمک آشپز ازلباس کار مناسب استفاده می نمایند؟
 5. آیا رختکن و محل استراحت مناسب در محیط کار موجود می باشد؟
 6. آیا جعبه کمکهای اولیه با ملزومات کافی در آشپزخانه موجود می باشد؟
 7. آیا نظافت و شستشوی در قسمت رستوران بصورت انجام می گیرد؟
 8. آیا پوشش دیوار مطابق با استاندارهای بهداشتی (کاشی،سرامیک)می باشد؟
 9. آیا مسیرهای فاضلاب از پوشش مناسب برخوردار است؟
 10. آیاسرویس های بهداشتی مطابق با استاندارها می باشد؟
 11. آیا مبارزه با حشرات و جوندگان بصورت صحیح انجام می گردد؟
 12. آیا آشپزخانه در مجاورت سالن غذا خوری می باشد؟
 13. آیا سرویس بهداشتی در ابتدای سالن غذاخوری موجود است؟
 14. آیا تابلو استعمال دخانیات ممنوع در رستوران و سالن غذاخوری نصب می باشد؟
 15. آیا صندلی و میزهای غذا خوری در رستوران به اندازه و کافی می باشد؟
 16. آیا اصول نگهداری مواد غذایی درسردخانه و آشپزخانه رعایت می گردد؟
 17. آیا بهداشت در سردخانه کاملاَ رعایت شده است‌؟
 18. آیا زنگ اخطار سردخانه سالم است؟
 19. آﻳﺎﭼﻴﺪ ﻣﺎن ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در سردخانه بصورت استاندارد رعایت می شود؟
 20. آیا قانون عدم استفاده از جوش شیرین در آشپزخانه رعایت می گردد؟
 21. آیا گوشت و مرغ خریداری شده دارای مهر بهداشتی می باشند؟
 22. آیا در زمان خرد کردن گوشت ازدستکش زره ای ایمنی استفاده می گردد؟
 23. آیا انگل زدایی سبزی ها طبق استاندارد رعایت می شود؟
 24. آیا دستگاه مخلوط کن و همزن دارای میکرو سوئیچ می باشند؟
 25. آیا بالابر موجود در رستوران مجهز به میکرو سوئیچ و درب محافظ است؟
 26. آیا درب چرخ گوشت در زمان استفاده بر روی آن قرار می دهند؟

 

چک لیست روزانه ایمنی و بهداشتی سالن های غذا خوری

 1. آیا کارکنان شاغل در آشپزخانه قبل از شروع به کار و پس از پایان کار روزانه استحمام می نمایند؟
 2. آیا کارکنان شاغل در آشپزخانه با توجه به شرایط کاری از لباس کار به رنگ روشن و مناسب ترجیحا سفید ) کلاه ، پیشبند ، دستکش،کفش مناسب و … استفاده می نمایند؟
 3. آیا دستگاه پوست کن سیب زمینی بصورت روزانه تمیز و ضدعفونی می شود؟
 4. آیا ظروف و سینی های مورد استفاده در سالن غذاخوری به صورت مرتب و روزانه شستشو داده می شوند؟
 5. آیا یخچال و سردخانه ها بصورت روزانه از نظافت مطلوب برخوردارند؟
 6. آیا پس از استفاده از چاقو، در جای مخصوص خود قرار می گیرند؟
 7. آیا نظافت در قسمت نهار خوری بصورت روزانه انجام می گیرد؟
 8. آیا در طول روز در حین پخت غذاهای گوناگون پرسنل آشپزخانه دستها را مرتب شستشو می دهند؟
 9. آیا تفکیک زباله و تخلیه آنها بصورت روزانه انجام می گیرد؟