ایکون تماس
 تلفن

چک لیست ثبت نتایج پایش و اندازه گیری عملکرد زیست محیطی و ایمنی دیگ بخار

Facebook
Twitter
LinkedIn

چک لیست ثبت نتایج پایش و اندازه گیری عملکرد زیست محیطی و ایمنی دیگ بخار

آیا دیگ بخار در فشار و دمای مناسب کار می‌کند؟

آیا دیگ بخار مناسب با کار کارخانه می‌باشد با توجه به فشار کارکرد و ؟

آیا لوازم و اتصالات مربوطه‌ی دیگ بخار مناسب با استانداردهای معتبر و شناخته شده است؟

آیا دیگ بخار شامل لوح شناسایی می‌باشد؟

آیا لوح شناسایی در محلی نصب شده که به راحتی قابل رویت باشد؟

آیا دیگ بخار شامل گواهی نامه فنی از طرف شرکت سازنده می‌باشد؟

آیا گواهی نامه دیگ بخار شامل آزمایشات (مخرب و غیر مخرب) می باشد؟

آیا گواهی نامه دیگ بخار در کارخانه موجود می‌باشد تا در اختیار بازرسان قرار بگیرد؟

آیا بازرسی دیگ بخار توسط مقامات صلاحیت دار مطابق آیین نامه انجام پذیرفته است؟

آیا آزمایش هیدرواستاتیک روی دیگ بخار از طرف بازرسان مربوطه انجام پذیرفته است؟

آیا امتداد شعله در محور کوره قرار می‌گیرد؟

آیا دستگاه‌های تنظیم کننده سطح آب در وضعیت پایین و بالا به نحو مطلوب عمل می‌کند؟

آیا کلیه سیستم‌های خودکار در صحت و سلامت عمل می‌کنند؟

آیا احتراق به صورت کامل انجام می‌گیرد؟

آیا محل قرار گیری دیگ بخار در محلی جداگانه (حداقل به فاصله ۳ متر) از سایر تجهیزات قرار گرفته است؟

آیا اتاقی که در آن دیگ بخار قرار دارد با مصالح مناسب و غیر قابل اشتعال ساخته شده است؟

آیا محل قرار گیری دیگ بخار دور از انبار مواد سوختنی و قابل اشتعال می‌باشد؟

آیا محل قرار گیری دیگ بخار دارای دو راه خروج اضطراری برای کارگران می‌باشد؟

آیا دسترسی آسان به شیرها و ستون‌های آبنما و سایر تنظیمات دیگ بخار وجود دارد؟

آیا محل قرارگیری دیگ بخار به اندازه کافی وسیع و مرتفع می‌باشد؟

آیا محل تخلیه drain مناسب و دارای کانال کشی و ابعاد صحیح است؟

آیا پی ریزی و فیکس کردن تکیه گاه مناسب با حداکثر وزن عملکرد دیگ بخار می‌باشد؟

آیا اتصالات دیگ بخار به گونه‌ای می‌باشد که در اثر انبساط و انقباض آسیب نبیند؟

آیا پایه های دیگ بخار به وسیله اتصال قطعات فولادی به زمین مهار شده است؟

آیا بدنه آبگیر دیگ بخار لااقل ۳۰ سانتی متر باز زمین فاصله دارد و زیر آن قابل رویت است؟

آیا دیگ بخار مجهز به دریچه آدم رو و دست رو یا هر گونه دریچه بازدید دیگری می‌باشد؟

آیا دریچه آدم رو دارای وسعت کافی و حداقل به اندازه قطرهای ۳۰ و ۴۰ سانتی متر برای دریچه‌های بیضی شکل و قطر ۴۰ سانتی متر برای دریچه‌های دایره ای شکل می‌باشد؟

آیا دریچه دست رو دارای وسعت کافی برای ورود یک دست و حداقل به قطرهای ۹۰ میلی متر و ۷۰ میلی متر می‌باشد؟

آیا درب‌های آتشدان و دریچه‌های بازدید که معمولاً در حین کار دیگ بخار از آنها استفاده می‌شود و در ارتفاع کمتر از ۲ متر از کف دیگ قرار دارند از خارج به داخل باز می‌شوند؟

آیا آتش خانه دیگ بخار دارای یک یا چند دریچه انفجار در بالاترین نقطه فضای احتراق می‌باشد؟

در صورتی که دریچه انفجار در ارتفاع کمتر از ۲ متر از کف یا سطح کار قرار گرفته باشد، آیا جلوی آن حائل سپر مانند برای حفاظت کارگران نصب شده است؟

آیا دیگ بخار مجهز به سوپاپ اطمینان (روی بدنه) می‌باشد؟

آیا سوپاپ اطمینان مستقیماً و بلاواسطه به دیگ متصل شده است؟

آیا مابین دیگ بخار و سوپاپ اطمینان و پس از آن تا دهانه خروج بخار بدون هیچ گونه مانع و شیر دیگری می‌باشد؟

آیا کارکرد صحیح سوپاپ اطمینان به صورت دوره‌ای چک می‌گردد؟

آیا جنس نشیمن‌گاه و صفحه سوپاپ اطمینان از موادی می‌باشد که در مقابل خوردگی و زنگ زدگی مقاومت کند؟

آیا نشیمن‌گاه سوپاپ به گونه‌ای به بدنه سوپاپ محکم می‌باشد که کنده شدن آن غیر ممکن باشد؟

آیا سوپاپ اطمینان به صورت روان و بدون ضربه کار می‌کند؟

آیا صفحه‌ی سوپاپ روی نشیمن می‌چرخد؟

آیا سوپاپ اطمینان دارای محافظ یا پلمپ می‌باشد که افراد غیر مجاز به آن دسترسی نداشته باشند؟

آیا ارتفاع دهانه تخلیه بخار سوپاپ اطمینان به اندازه کافی (ارتفاع از کف حداقل ۳ متر) می‌باشد؟

آیا کلکتور دارای سوپاپ اطمینان می‌باشد؟

آیا پیش گرم کن (اکونومایزر) مجهز به سوپاپ اطمینان می‌باشد؟

آیا در مسیر هر لوله انشعاب بخار از دیگ بخار شیر سد کننده بخار وجود دارد؟

آیا قطر لوله‌های اتصال دیگ بخار به منبع آب پرکن‌ها از ۲۵ میلی متر (۱ اینچ) بیشتر است؟

آیا مسیر لوله اتصال دیگ بخار به منبع آب پرکن، کوتاه و مستقیم در نظر گرفته شده است؟

آیا جایگاه منبع کندانس و نبساط با توجه به جایگاه دیگ بخار مناسب می‌باشد؟

آیا ورودی اب به داخل دیگ بخار در جایگاه مناسب تعبیه شده است؟

آیا در لوله‌های آب رسان به حال خم یا زانویی از چهار راه یا سه راه به کار رفته است؟

آیا منبع‌های آب پرکن مجهز به یک شیر تخلیه می‌باشد که با لوله به محل مناسبی منتهی گردد؟

آیا دیگ بخار مجهز به فشار سنج بخار می‌باشد؟

آیا فشار سنج بخار در محل مناسب نصب گردیه تا به راحتی قابل تنظیم و رویت بوده و از لرزش در امان باشد؟

آیا فشار سنج که به قسمت بخار دیگ متصل است دارای لوله‌ی مناسب است که همواره مملو از آب باشد؟

آیا فشار سنج به گونه‌ای نصب شده است که جدا کردن آن از دستگاه میسر نباشد؟

آیا صفحه‌ی فشار سنج به گونه‌ای است که اطلاعات و ارقام آن به راحتی از فاصله‌ی ۴ متری قابل رویت باشد؟

آیا فشار سنج می‌تواند فشاری معادل ۵/۱ یا ۲ برابر حداکثر فشار مجاز دیگ بخار را نشان دهد؟

آیا حداکثر فشار مجاز با رنگ قرمز بر روی صفحه مدرج فشار سنج مشخص شده است؟

آیا تمام فشار سنج‌هایی که در محل قرار گیری دیگ بخار، برای دیگ بخار و متعلقات آن به کار رفته از یک نوع هستند؟

آیا دیگ بخار شامل یک انشعاب مختص فشار سنج آزمایشی با شیر قطع کننده می‌باشد؟

آیا دیگ بخار شامل حداقل ۱ آبنما‌ی مناسب می‌باشد؟

آیا آبنماهای دیگ بخار به راحتی قابل رویت می‌باشد؟

آیا آبنماها در بالا و پایین دارای شیر زودبند می‌باشد که در صورت شکستن شیشه سریع بسته شود؟

آیا آبنماها توسط لوله ای که قطر داخلی آن‌ها کمتر از ۱۲ میلی متر (نیم اینج) نباشد مستقیماً به بدنه دیگ بخار متصل گردیده است؟

آیا آبنماها مجهز به شیر تخلیه بوده و فاضلاب آن به محلی بدون خطر هدایت می‌شود؟

آیا آبنماها مجهز به حفاظ یا شیشه مسلحی می‌باشند که در صورت بروز خطر سلامت کارگران به خطر نیوفتد؟

آیا حد مجاز سطوح بالا و پایین توسط علامت‌هایی بر بروی لوله آبنما مشخص شده است؟

آیا آبنما به گونه‌ای نصب و مستقر گردیده که اگر چنانچه سطح آب در پایین‌ترین نقطه قابل رویت برسد هنوز آب به میزان کافی در دیگ برای جلوگیری از خطرات احتمالی وجود داشته باشد؟

آیا دیگ بخار مجهز به سه شیر کنترل سطح آب می‌باشد؟ (در ارتفاع حد فاصل قسمت تحتانی و فوقانی شیشه آبنماها)

آیا دیگ بخار دارای سیستم خودکار روشن کردن پمپ تغذیه جهت تامین کمبود آب و خاموش کردن آن بعد از تامین آب می‌باشد؟

آیا دیگ بخار شامل سیستم قطع خودکار سوخت مشعل در هنگام کمبود بیش از حد آب می‌باشد؟

آیا دیگ بخار دارای drain  می‌باشد؟

آیا شیرهای لوله ای drain عاری از هر گونه مانع یا حفره که موجب جمع شدن رسوب گردد، می‌باشد؟

آیا محل تخلیه‌ی drain بطور مناسب انتخاب شده است و بطوری هست که خطری برای کارگران نداشته باشد؟

آیا برای دیگ بخار از مخرن تخلیه استفاده شده است؟

آیا مخزن تخلیه دارای لوله‌های هواکش هستند که شیر یا سوپاپی نداشته باشند؟

آیا کلیه قسمت های مخزن تخلیه به سهولت قابل رویت می‌باشد؟

آیا برای تغذیه‌ی دیگ بخار از آب تصفیه شده و مناسب که موجب رسوب و خوردگی نشود استفاده می‌شود؟

آیا انتهای لوله‌ی آب رسان به گونه‌ای می باشد که مستقیماً به سطوح در معرض تشعشع یا اتصالات پاشش نکند؟

آیا لوله‌ی آب رسان دیگ بخار مجهز به شیر یک طرفه می‌باشد؟

آیا بین شیر یکطرفه و دیگ بخار شیر دیگری قرار دارد؟

آیا آزمایش‌ها و کنترل‌های لازم روی آب مصرفی و آب خروجی دستگاه سختی گیر مستمراً به عمل می‌آید؟

آیا دیگ بخار دارای پیش گرم دیگ می‌باشد؟

آیا پیش گرم کنی که روی دیگ بخار به کار می‌رود دارای استاندارد‌های لازم ‌می‌باشد؟

آیا تنظیم کننده‌های خودکار ورودی هوا و خروجی دود در دیگ بخار طوری تعبیه شده‌اند که در موقع خراب شدن و یا از کار افتادن مکانیزم خودکار از بسته شدن مجرای خروجی دود و باز شدن مجرای ورودی هوا جلوگیری به عمل می‌آید؟

آیا مشعل دیگ بخار مجهز به وسایل ایمنی لازم مطابق با استانداردهای مشخص شده می باشد؟

آیا دیگ بخار در حین عملکرد تحت نظارت صحیح و مناسب قرار می‌گیرد؟

آیا دیگ بخار در حین عملکرد تخت نظارت صحیح و مناسب قرار می‌گیرد؟

آیا متصدی دیگ بخار دارای تجربه کافی و لازم می‌باشد؟

آیا ورود افراد غیر فنی به داخل مکانی که دیگ بخار در آن قرار دارد ممنوع می‌باشد؟

آیا دیگ بخار بعد از هر تعمیر کلی چک می‌گردد؟

آیا میزان آب و سایر مواردی که ممکن است کارکرد دیگ را به خطر بیندازد قبل از روشن کردن چک می‌گردد؟

آیا در ابتدای استفاده از دیگ بخار گرم کردن به درستی و با ملایمت صورت می‌پذیرد؟

آیا قبل از آتش کردن اجاق دستگاه‌های تنظیم ورود هوا و خروج دود باز می‌گردند؟

آیا پس از گرم کردن دیگ بخار شیشه‌های آبنما به وسیله‌ی شیرهای آبنما چک می‌گردند؟

آیا نشتی اتصالات و drain پس از گرم شدن چک می‌گردند؟

آیا زمانی که فشار بخار به میزان فشار لازم رسید سوپاپ اطمینان با دست امتخان می‌شود؟

آیا زمانی که فشار بخار به میزان فشار لازم رسید لوله خروجی دود بین مولد و دودکش اصلی کاملاً باز می‌گردد؟

آیا شیرها، آبنماها، فشار سنج‌ها، لوله‌ها و کلیه قطعات دیگ بخار در حین عملکرد دائماً چک می‌گردند؟

آیا در صورت بازگشت شعله سوخت اجاق گاز قطع می‌گردد؟

آیا لوله‌های سوخت رسانی مورد آزمایش قرار می‌گیرند که در آنها نشتی وجود نداشته باشد؟

آیا در ابتدای کار و در اواسط کار با دیگ بخار سطح آب توسط شیرهای آبنما چک می‌گردد؟

آیا سطح آب به وضوح در شیر آبنما دیده می‌شود؟

آیا نکات لازم جهت پایین آوردن فشار بدون خطر توسط اپراتور اجرا می‌گردد؟

آیا در صورت مشاهده کف کردن یا سر رفتن آب اقدامات لازم جهت پیشگیری به عمل می‌آید؟

آیا شیر خروجی منبع گرم کن همواره باز نگه داشته می‌شود؟

آیا drain به طور درست و دوره‌ای انجام می‌شود؟

آیا در هر ۲۴ ساعت drain دیگ بخار بطور کامل انجام می‌پذیرد؟

آیا لوله‌ی drdin شامل یک شیر معمولی و یک شیر تند باز شو می‌باشد؟

آیا در هنگام darin ابتدا شیر تندبزا شو باز می‌شود و سپس شیر معمولی؟

آیا شیر و لوله‌ی drain پس از هر کارکرد مورد بازرسی قرار می‌گیرد؟

آیا برای متوقف کردن دیگ بخار برای نظافت، تعمیر یا بازرسی دیگ بخار، کاهش فشار دیگ به درستی انجام می‌پذیرد؟

آیا تخلیه‌ی آب دیگ پس از سرد شدن کامل دیگ بخار انجام می‌پذیرد؟

آیا تمیز کاری درون دیگ بخار در فواصل زمانی مشخص و درست انجام می‌پذیرد؟

آیا در هنگام تمیزکاری دیگ بخار موارد ایمنی کارگران رعایت می‌گردد؟

آیا برای تمیز کاری از ابزار و ادوات مناسب استفاده می‌گردد؟

آیا در هنگام تمیز کاری دیگ بخار موارد ممنوعه مانند عدم استفاده از چراغ لحیم کاری، چراغ بدون حفاظ و در نظر گرفته می‌شود؟

آیا در هنگام تمیز کاری از بکار بردن لوازم مکانیکی که مقاومت فلز را کاهش می‌دهند اجتناب می‌گردد؟

آیا پس از پایان مدت تمیزکاری درون دیگ بخار از بابت جا نماندن لوازم چک می‌گردد؟

آیا تجهیزات حفاظت فردی کارگران برای کارکرد با دیگ بخار مناسب می‌باشد؟

منوی دسته های خود را در هدرساز -> موبایل -> منوی اصلی موبایل -> نمایش/مخفی -> انتخاب منو، تنظیم کنید
سبد خرید
فروشگاه
0 مورد سبد خرید
حساب من