حفاظت ایمنی دستگاهها

این چک لیست به شما کمک خواهد کرد تا ماشین آلات و تجهیزات محیط کاری را به دقت مورد ارزیابی قرار دهید. توجه داشته باشید که این چک لیست فقط یک نقطه آغاز به حساب می آید. این چک لیست حاوی تمام آیتم هایی که ممکن است برای ارزیابی دقیق و ایمن نیاز باشد، نیست.

حفاظت ایمنی دستگاهها

حفاظت ایمنی دستگاهها

الزامات حفاظ ایمنی

  • آیا می توان تغییراتی در ماشین آلات یا روند کار آنها ایجاد نمود تا خطرات به طور کلی حذف گردند؟
  • آیا حفاظ ایمنی موجود با حداقل الزامات قانونی مطابقت دارد؟
  • آیا حفاظ ایمنی موجود می تواند کارآمدتر شود؟
  • آیا حفاظ ایمنی موجود از تماس دست ها، بازوها و دیگر اعضای بدن با قطعات متحرک و خطرساز جلوگیری می نماید؟
  • آیا در زمانیکه حفاظ اینترلاک دستگاه باز است، فعالیت دستگاه متوقف می شود؟
  • آیا روشی برای خاموش کردن دستگاه قبل از باز نمودن حفاظ وجود دارد؟
  • آیا حفاظ آنقدر ایمن است که هیچ شیئ وارد قسمت های متحرک دستگاه نشود و اینکه آیا حاوی قطعاتی است که احتمالا به سمت بیرون پرت شوند؟
  • آیا حفاظ به عملکرد صحیح، ایمن، موثر و راحت دستگاه لطمه وارد می نماید؟
  • آیا می توان بدون باز کردن حفاظ، دستگاه را روغن کاری نمود؟
  • آیا حفاظ به اندازه کافی محکم است که برای باز کردن نیاز به ابزار مخصوص باشد؟
  • حفاظت ایمنی دستگاهها

خطرات مکانیکی

نقطه عملکرد

  • آیا نقطه عملکرد حفاظ ایمن برای دستگاه فراهم شده؟
  • آیا حفاظ ایمنی از تماس اپراتور با نقطه عملکردی دستگاه جلوگیری می نماید؟
  • آیا مدارک یا شواهدی دال بر دستکاری حفاظ یا جدا شدن حفاظ ایمن وجود دارد؟

اجزای انتقال نیرو

  • آیا بخشی از دنده ها، چرخ دنده ها، قرقره ها و چرخ طیار بدون حفاظ است؟
  • آیا تسمه کشیده شده یا زنجیر متحرکی وجود دارد؟
  • آیا پیچ، جای کلید، بند یا میله دوار بدون حفاظ وجود دارد؟
  • آیا اپراتور به راحتی به کنترل های روشن و خاموش دسترسی دارد؟

اگر بیش از یک اپراتور بر روی یک دستگاه فعالیت می کنند، آیا هر دو فرد به قسمت های کنترلی دستگاه دسترسی دارند؟

بخش های متحرک دیگر

آیا برای تمامی بخش های حادثه ساز دستگاه (مانند قطعات کمکی) حفاظ ایمنی مناسب تعبیه شده است؟

خطرات غیر مکانیکی

  • آیا کارگران در برابر اصوات و امواج صوتی مجهز به حفاظ ایمنی مناسب می باشند؟
  • آیا در صورت نیاز برای کارگران، حفاظ، ضمائم یا تجهیزات حفاظت فردی مناسب فراهم شده است تا از مواجهه کارگران با مواد مضر موجود در دستگاه محافظت نماید؟

خطرات الکتریکی

  • آیا دستگاه به درستی و طبق برنامه و با کد مخصوص نصب شده است؟
  • آیا دستگاه طبق برنامه باندینگ (هم بندی) و گراندینگ (اتصال به زمین) شده است؟
  • آیا منبع برق و تجهیزات به درستی محافظت و فیوز شده است؟

آموزش

  • آیا همه کارگران آموزش ها و دوره های ضروری راجع به استفاده از حفاظ های ایمنی را گذرانده اند؟
  • آیا آموزش ها شامل نحوه آسیب دیدن کارگرانی که از حفاظ ایمنی استفاده نکرده اند نیز می شود؟
  • آیا به کارگران آموزش های کافی راجع به این مسائل داده شده است: حفاظ ایمنی در کجا تعبیه شده است، چگونه حفاظ ها  ایمنی را فراهم نمایند و اینکه حفاظ ها در برابر چه خطراتی از کارگران محافظت می نماید؟
  • آیا به تمامی کارگران در مورد اینکه چگونه و تحت چه شرایطی می توانند حفاظ ایمنی را بردارند، آموزش های لازم داده شده است؟
  • آیا به تمامی کارگران دستورالعمل های مورد نیاز برای پیروی در هنگام آسیب دیدگی حفاظ داده شده است؟
  • آیا کارگران صلاحیت لازم برای طراحی، ساخت و نصب حفاظ های ایمن را دارا هستند؟
  • آیا آموزش ها شامل ارزیابی ویژگی های فردی هر شخص (مانند موی بلند) که ممکن است خطراتی را بر اساس عدم حفاظت ایمن بر فرد تحمیل نماید (موی بلند و محور چرخان) می باشد؟

تجهیزات حفاظت فردی

  • آیا تجهیزات حفاظت فردی تامین شده، متناسب کار، تعمیر و نگهداری این ماشین آلات می باشد؟
  • آیا تجهیزات حفاظت فردی در شرایط صحیح و به صورت کاملا تمیز و بهداشتی نگهداری می شوند و در صورت عدم استفاده به دقت نگهداری می شوند؟
  • آیا اپراتور به طور صحیح لباس می پوشد (لباس گشاد نباشد یا زیورآلاتی وجود نداشته باشد)؟

تعمیر و نگهداری ماشین آلات

  • آیا کارگران حرفه ای و واجد شرایط، اطلاعات، دستورالعمل ها، آموزش های به روز را در زمینه ماشین هایی که سرویس می نمایند، دریافت می نمایند؟
  • آیا کارگران حرفه ای و واجد شرایط، اطلاعات، دستورالعمل ها، آموزش های لازم را در زمینه تخلیه انرژی و لاک اوت برای تمامی منابع انرژی را قبل از تعمیر و نگهداری ماشین آلات دریافت می کنند؟
  • آیا روند انجام لاک اوت همانگونه که در مقررات ذکر شده پیش از آنکه کارگران وظایف را انجام دهند، به صورت مکتوب درآمده؟
  • زمانیکه چندین کارگر بر روی یک دستگاه کار می کنند آیا همگی از روش لاک اوت گروهی که توسط فرد واجد شرایط تایید شده، استفاده می کنند یا دستگاه های چندگانه لاک اوت مورد استفاده قرار می گیرد؟
  • آیا کارگران از ابزار ایمن و مناسب با کاری که صورت می پذیرد، استفاده می کنند؟

حفاظت ایمنی دستگاهها

سیستم کنترل ایمنی (اگر کاربردی باشد)

  • آیا سیستم کنترل ایمنی توسط فرد واجد شرایط مورد بررسی قرار گرفته و مورد تایید وی بوده؟
  • آیا سیستم کنترلی موجود از اجزای ایمنی مرتبط مانند رله های نظارتی ایمنی، رله های هدایت نیرو و دیگر PLC های مرتبط با ایمنی استفاده می کنند؟
  • آیا سیستم کنترل ایمنی برای تشخیص میزان مطابقت با سطح مورد نظر، اعتبار سنجی می گردد؟
  • آیا اپراتورها به کنترل های استارت و توقف دسترسی دارند؟

حفاظت ایمنی دستگاهها

 

 

حفاظت ایمنی دستگاهها