درباره ما

وبسایت Safetysign.ir

 ابزار دقیق زنگان

اولین و تنها دارنده  پروانه کاربرد علامت استاندارد در زمینه طراحی تابلوهای ایمنی در ایران می باشد و فعالیت خود را با تکیه بر استعداد و دانش کارشناسان خود از معتبرترین دانشگاه های ایران شروع کرده است.

این شرکت نزدیک به به ده سال است که در این زمینه فعالیت خود را شروع نموده و در این مدت توانسته است ، در زمینه ایمن سازی محیطهای کارخانجات تولیدی مختلف ایران خصوصا در سطح استان زنجان گامهای مهمی بر دارد.

گوااهینامه استاندارد تابلوهای ایمنی

استفاده از علامتها و نگارشهای کارشناسی شده و استاندارد و مطابقت آن با استاندارد های بین المللی و همچنین مشاوره به مسئولین بهداشت و ایمنی در سطح استان زنجان، باعث استقبال کم نظیر واحد های تولیدی از محصولات این شرکت شده است . بطوری که به گزارش کارشناسان مربوطه آمار حوادث در این واحد ها به نحو چشمگیری کاهش یافته است.

تولید تابلو ها و علائم ایمنی سفارشی نیز یکی دیگر از قابلیتهای این شرکت میباشد. واحد های تولیدی بر اساس نیاز می توانند تابلو ها را با توجه به استاندارد های موجود به صورت کاملا سفارشی تهیه نمایند. در این زمینه تابلوهای اداری و ایستگاهی نمود بیشتری دارد که نمونه آن مشاهده می گردد.