ISO 7010 چیست؟

ISO 7010 چیست؟

ISO 7010 (سازمان بین المللی استاندارد سازی) اشکال، رنگ و نمادهای گرافیکی مورد نیاز در علائم ایمنی را ارائه می دهد. برای کسب اطمینان از فهم صحیح این علائم و اینکه نمادها به راحتی قابل فهم و شناسایی هستند، نمادهای رایج در کل کشورهای اروپایی معرفی شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. ایزو، تغییرات به وجود آمده را قدم به قدم در اختیار مشتریان قرار می دهد تا مشتریان همیشه از آخرین قوانین ایمنی اطلاع داشته باشند و به روز باشند.

چرا استاندارد ISO 7010 شکل گرفت؟

به دلیل افزایش روز افزون کارگران غیر بومی در کشورهای اروپایی، دستورالعمل های ایمنی مبتنی بر متن نوشتاری کافی نبود چون کارگران غیر بومی قادر به خواندن زبان رسمی آن کشورها  نبودند. این مساله زمانی بیشتر مورد اهمیت قرار گرفت که برخی قدرت بینایی ضعیفی داشتند و قادر به خواندن حروف نوشتاری از فاصله دور نبودند، برخی نیز توانایی خواندن نداشتند و یا حتی ناتوانی های دیگری داشتند؛ در این زمان خطرات ایمنی برای کارگران بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

ISO 7010 چیست؟-2-min

ISO 7010 چیست؟-2-min

حل این مساله، ایجاد استانداردهای بین المللی برای علائم ایمنی بود؛ استفاده از تصاویری که به آسانی برای همه قابل فهم باشد. بدان معنا که بعنوان مثال علامت کلاه ایمنی در بریتانیا دقیقا با دیگر کشورهای اروپایی یکسان باشد.

چه کسانی باید از علائم ایمنی استفاده نمایند؟

قانون مقررات ۱۹۹۶ بهداشت و ایمنی (نشانه ها و علائم ایمنی)، کارفرمایان را موظف می دارد که از فراهم شدن و نگهداری علائم ایمنی در شرایطی که خطر قابل ملاحظه ای برای سلامتی و ایمنی وجود دارد، اطمینان حاصل نمایند. خطراتی که با استفاده از روش های دیگر نمیتوان آنها را کنترل یا حذف نمود.

با این حال، این مقررات مشخص می کند که علائم ایمنی جایگزینی برای روش های دیگر کنترل خطرهای پیش روی کارکنان نیستند. علائم طراحی شده اند تا درباره هرگونه خطرات باقیمانده احتمالی هشدارهای مربوط را داده یا اقدامات احتمالی که باید انجام پذیرد را تذکر دهند.

ISO-2