MSDS در مقایسه با SDS

MSDS در مقایسه با SDS

MSDS چیست؟

برگه اطلاعات ایمنی مواد.

اولین اخطار راجع به ماده شیمیایی در مصر باستان یافت شد- حروف تصویری

که اطلاعاتی در زمینه اجزای تشکیل دهنده ماده و چگونگی استفاده ایمن آنها ارائه شده بود

 قرن نوزدهم آغاز ثبت ویژگی های شیمیایی، اقدامات ایمنی پیشگیرانه و در معرض قرار دادن اطلاعات به مشتریان بود.

دهه های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰- مجموعه ای از برگه ها در زمینه مواد شیمیایی خام در دسترس قرار گرفت.

دهه ۱۹۶۰- بکارگیری MSDS برای اولین بار برای صنعت دریانوردی به تصویب رسید.

سال ۱۹۸۳- بکارگیری  OSHAبرای همه سازندگان اجباری شد.

سال ۱۹۸۷- بکارگیری  OSHA برای همه کارفرمایان اجباری شد.

MSDS شامل چه مواردی است؟

 1. اطلاعات محصول
 2. اجزای تشکیل دهنده خطرناک
 3. اطلاعات فیزیکی
 4. اطلاعات مرتبط با خطرات آتش سوزی و انفجار
 5. اطلاعات واکنش پذیری
 6. ویژگی های سم شناسی
 7. اقدامات پیشگیرانه
 8. اقدامات کمک های اولیه
 9. اطلاعات آماده سازی سند

MSDS شامل چند بخش است؟

شامل ۹ بخش است که ممکن است عناوین یکسانی نداشته باشند

اطلاعات ممکن است به روش مختلف و با عنوان تقریبا متفاوتی ارائه شوند.

تفاوت MSDS و SDS در چیست؟

اختلاف زیادی میان MSDS و SDS وجود ندارد چرا که هر دو شرایط عمومی برای برگه های اطلاعات ایمنی فراهم می آورند.

اگر بخواهیم جزئی تر بررسی نماییم:

SDS می تواند یک MSDS باشد.

ولی MSDS نمی تواند SDS باشد.

به منظور اینکه SDS با GHS سازگار شود، باید حاوی تمام ۱۶ سرفصل باشد.

SDS شامل چه مواردی است؟  

 1. شناسایی محصول
 2. ترکیبات/ اطلاعات مواد تشکیل دهنده
 3. شماره ثبت سی ای اس (CAS)
 4. عبارات خطر
 5. اقدامات کمک های اولیه
 6. اقدامات اطفای حریق
 7. اقدامات نشت تصادفی
 8. نحوه رسیدگی و نگهداری
 9. حفاظت شخصی
 10. ویژگی های فیزیکی و شیمیایی
 11. ثبات و واکنش پذیری
 12. اطلاعات سم شناسی
 13. اطلاعات زیست محیطی
 14. نحوه معدوم سازی
 15. نحوه حمل
 16. تنظیم مقررات

و اطلاعات دیگر

SDS شامل چند بخش است؟

۱۶ بخش که ممکن است عناوین یکسانی نداشته باشند

همانند MSDS، ممکن است ساختار متفاوت و همچنین سرفصل های تقریبا متفاوتی داشته باشند.

MSDS در مقایسه با SDS-2-min

تفاوت MSDS و SDS

اختلاف زیادی میان MSDS و SDS وجود ندارد. هر دو شرایط عمومی برای برگه های اطلاعات ایمنی فراهم می آورند.

MSDS معمولا ۹ بخش/ سرفصل دارد درحالیکه SDS 16 بخش/ سرفصل دارد. MSDS در مقایسه با SDS

اگر بخواهیم جزئی تر بررسی نماییم:

SDS می تواند یک MSDS باشد.

ولی MSDS نمی تواند SDS باشد.

به منظور اینکه SDS با GHS سازگار شود، باید حاوی تمام ۱۶ سرفصل باشد.

GHS چیست؟

سیستم هماهنگ جهانی

SDS در مقایسه با GHS سازگار با SDS

آیا همه SDS ها با GHS سازگار هستند؟ خیر

به منظور سازگاری با GHS
 1. اطلاعات و سرفصل ها باید به ترتیب صحیح ارائه شوند
 2. سرفصل ها باید به صورت مشابه لیبل گذاری شوند
 3. اطلاعات مورد نیاز در هر سرفصل باید شامل حداقل استانداردها باشد

 

حال هر بخش را به صورت جزئی تر بررسی می نماییم:

بخش اول: شناسایی ماده/ ترکیب و تهیه کننده
 1. شناسه GHS محصول
 2. دیگر ابزار شناسایی
 3. توصیه هایی مرتبط با استفاده از این مواد شیمیایی و محدودیت های استفاده از آن مواد
 4. جزئیات تهیه کننده (شامل نام، آدرس، شماره تماس و غیره)
 5. شماره تماس اضطراری
بخش دوم: شناسایی خطر
 1. طبقه GHS مواد/ ترکیبات و هرگونه اطلاعات منطقه ای و ملی
 2. المان های لیبل GHS، شامل جملات پیشگیرانه و احتیاطی (نمادهای خطر ممکن است به صورت نماد گرافیکی سیاه و سفید یا نام نماد آورده شود بعنوان مثال شعله، جمجمه و ستون فقرات)؛ MSDS در مقایسه با SDS
 3. خطرات دیگر که در طبقه بندی خاصی قرار نمی گیرند (بعنوان مثال خطر انفجار ذره) که تحت پوشش GHS نیز قرار نمی گیرد.
بخش سوم: ترکیبات / اطلاعات در مورد مواد تشکیل دهنده

ماده:

 1. هویت شیمیایی
 2. نام متعارف، مترادف و غیره؛
 3. شماره ثبت سی ای اس (CAS) و دیگر شناسه های منحصر به فرد
 4. افزودنی های ثابت و ناخالصی ها که خودشان جداگانه طبقه بندی می شوند و به طبقه بندی یک ماده کمک می کنند.

ترکیبات:

هویت شیمیایی و غلظت یا محدوده غلظت تمام اجزای تشکیل دهنده که از لحاظ GHS خطرناک هستند و در سطوح بالاتر از حدود معمول ارائه می شوند.

توجه: برای کسب اطلاع از مواد تشکیل دهنده، قوانین معتبر CBI مقدم بر قوانین شناسایی محصول می باشد.

بخش چهارم: اقدامات کمک های اولیه

 1. توصیف اقدامات ضروری، که برحسب نوع تماس به زیرمجموعه های دیگر تقسیم میشود، برای مثال تنفس، تماس چشمی، تماس پوستی و بلع.
 2. مهمترین علائم و تاثیرات، آنی و یا با تاخیر
 3. در صورت نیاز مراجعه سریع به فوریت های پزشکی و درمان های ویژه

بخش پنجم: اقدامات اطفای حریق

 1. ابزار مناسب (و نامناسب) اطفای حریق
 2. خطرات خاصی که ممکن است از طریق مواد شیمیایی بوجود آید (طبیعت و ذات هر ماده قابل اشتعال خطرناک).
 3. تجهیزات حفاظتی خاص و اقدامات پیشگیرانه برای آتش نشانان

بخش ششم: اقدامات در زمان نشت تصادفی

 1. اقدامات پیشگیرانه فردی، تجهیزات حفاظتی و روش های اضطراری
 2. اقدامات زیست محیطی
 3. روش ها و مواد در جهت مهار و پاکسازی

بخش هفتم: رسیدگی و نگهداری

 1. اقدامات پیشگیرانه در جهت رسیدگی ایمن
 2. شرایط نگهداری و انبارش ایمن اعم از هر گونه ناسازگاری

بخش هشتم: کنترل مواجهه/ حفاظت فردی

 1. پارامترهای کنترل برای مثال میزان محدودیت مواجهه شغلی یا میزان محدودیت بیولوژیکی
 2. کنترل های مهندسی مناسب
 3. اقدامات حفاظت فردی مانند تجهیزات حفاظت فردی    MSDS در مقایسه با SDS

بخش نهم: ویژگی های فیزیکی و شیمیایی

 1. ظاهر (حالات فیزیکی، رنگ و غیره)
 2. بو
 3. آستانه بویایی
 4. PH
 5. نقطه ذوب/ نقطه جوش
 6. نقطه جوش اولیه و محدوده جوش
 7. نقطه اشتعال
 8. نرخ تبخیر
 9. اشتعال پذیری (جامد، گاز)
 10. محدودیت انفجاری یا اشتعال پذیری بالایی / پایینی
 11. فشار بخار
 12. چگالی بخار
 13. چگالی نسبی
 14. انحلال پذیری
 15. ضریب تقسیم : اکتانول/آب
 16. دمای اشتعال خود بخودی
 17. دمای تجزیه
 18. ویسکوزیته

بخش دهم: ثبات و واکنش پذیری

 1. واکنش پذیری
 2. ثبات شیمیایی
 3. احتمال واکنش های خطرناک
 4. شرایطی که باید اجتناب شود (مثلا تخلیه استاتیک، شوک یا ارتعاش) MSDS در مقایسه با SDS
 5. مواد ناسازگار
 6. تجزیه خطرناک محصولات  MSDS در مقایسه با SDS

بخش یازدهم: اطلاعات سم شناسی

توصیف مختصر ولی جامع و کامل و قابل فهم از تاثیرات آنها که شامل اثرات سمی و داده های موجود برای شناسایی آن تاثیرات، مانند:

 1. داده هایی در مورد روش های احتمالی تماس (تنفس، بلع، تماس پوستی و چشمی)؛
 2. نشانه هایی مرتبط با ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و سمی
 3. تاثیرات آنی و با تاخیر و همچنین تاثیرات مزمن از لحاظ مواجهه کوتاه مدت و بلند مدت
 4. سنجش عددی میزان سمیت (مانند برآورد سمیت حاد و آنی)

بخش دوازدهم: اطلاعات زیست محیطی

 1. سموم زیستی (آبی و خاکی)
 2. پایداری و تجزیه پذیری
 3. پتانسیل زیست انباشتگی
 4. قابلیت تحرک در خاک
 5. تاثیرات نامطلوب دیگر

بخش سیزدهم: نحوه معدوم سازی

شرح پسماند ضایعات و اطلاعات راجع به رسیدگی ایمن و روش های دفع که شامل هر بسته آلوده ای می باشد.

بخش چهاردهم: اطلاعات حمل و نقل

 1. عدد UN، شماره بین المللی کالاهای خطرناک
 2. نام ناوگان حمل مناسب
 3. گروه خطر حمل و نقل
 4. گروه بسته بندی، در صورت لزوم
 5. خطرات محیطی ( مانند آلودگی دریایی (بله/ خیر))،
 6. حمل و نقل گسترده و حجیم
 7. احتیاط های ویژه که کاربر باید از آنها اطلاع داشته باشد یا باید آنها را انجام دهد در رابطه با حمل و نقل یا انتقال در درون محوطه یا خارج از آن. MSDS در مقایسه با SDS

بخش پانزدهم: اطلاعات مقرراتی

مقررات ایمنی، سلامتی و محیطی به ویژه راجع به محصول مورد استفاده MSDS در مقایسه با SDS

بخش شانزدهم: اطلاعات دیگر شامل اطلاعات آماده سازی و اصلاح SDS

افزودن اطلاعات دیگر مورد نیاز