آتش خاموش کن

تابلو ایمنی علائم ایمنی تجهیزات ترافیکی شرایط اضطراری درب خروج محل تجمع ایمن شهرک صنعتی افسر ایمنی

نمایش 1–12 از 15 نتیجه

نمایش 9 24 36

53200 – کپسول آتش نشانی آب و گاز

53200 - کپسول آتش نشانی آب و گاز

علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

53205 – کپسول آتش نشانی پودر و گاز

53205 - کپسول آتش نشانی پودر و گاز

علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

53210 – کپسول آتش نشانی- پودر BC

53210 - کپسول آتش نشانی- پودر BC

علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

53215 – کپسول آتش نشانی-پودر M28

53215 - کپسول آتش نشانی-پودر M28

علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

53220 – کپسول آتش نشانی – کف

53220 - کپسول آتش نشانی - کف

علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

53325 – کپسول آتش نشانی – دی اکسید کربن

53325 - کپسول آتش نشانی - دی اکسید کربن

علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

53330 – جعبه آتش نشانی

53330 - جعبه آتش نشانی

علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

53335 – چرخ لوله آب پاش

53335 - چرخ لوله آب پاش

علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

53375 – کپسول آتش نشانی بیوورسال

53375 - کپسول آتش نشانی بیوورسال

علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

53420 – دستورالعمل بکارگیری چرخ لوله آب پاش

53420 - دستورالعمل بکارگیری چرخ لوله آب پاش علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.