خانه بهداشت

تابلو ایمنی علائم ایمنی تجهیزات ترافیکی شرایط اضطراری درب خروج محل تجمع ایمن شهرک صنعتی افسر ایمنی

نمایش 1–12 از 59 نتیجه

نمایش 9 24 36

8500 – مديريت

8500 - مديريت علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان ایران (علائم و تابلوها) و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

8554 -کارپردازی

8554 -کارپردازی علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان ایران (علائم و تابلوها) و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

8650 – محل تخلیه اسید

8650 - محل تخلیه اسید علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

8793 -تصفیه خانه فاضلاب

8793 -تصفیه خانه فاضلاب علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان ایران (علائم و تابلوها) و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

8795 -اتاق استریلیزاسیون

8795 -اتاق استریلیزاسیون علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان ایران (علائم و تابلوها) و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

8501 -هيئت مديره

8501 -هيئت مديره علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان ایران (علائم و تابلوها) و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

8504 -قائم مقام مدیر عامل

8504 -قائم مقام مدیر عامل علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان ایران (علائم و تابلوها) و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

8505 -مدير عامل

8505 -مدير عامل علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان ایران (علائم و تابلوها) و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

8506 -مديريت كارخانه

8506 -مديريت كارخانه علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان ایران (علائم و تابلوها) و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

8507 -رياست

8507 -رياست علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان ایران (علائم و تابلوها) و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

8508 -سرپرست كارگاه

8508 -سرپرست كارگاه علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان ایران (علائم و تابلوها) و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

8509 -مديريت پروژه

8509 -مديريت پروژه علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان ایران (علائم و تابلوها) و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.