تابلو ایمنی علائم ایمنی تجهیزات ترافیکی شرایط اضطراری درب خروج محل تجمع ایمن شهرک صنعتی افسر ایمنی

شهرک های صنعتی لباس ایمنی کلاه و حوادث آتش نشانی واحد های ایمنی hse safety safetysign

مواد شیمیایی msds  sds ghs hse  خطرات رانندگی تابلوهای ترافیکی

نمایش 1–12 از 196 نتیجه

نمایش 9 24 36

7000 -سرعت بیش از 20 کیلومتر بر ساعت ممنوع

7000 -سرعت بیش از 20 کیلومتر بر ساعت ممنوع

قبل از سفارش حتماً راهنمای انتخاب تابلوها و علائم ایمنی را مطالعه فرمائید

در فروشگاه اینترنتی فقط تابلوها ایمنی از جنس برچسب وینیل ضد آب (LB) عرضه می شود  .لطفاً جهت سفارش جنس های دیگر با ما تماس بگیرید.

7001 -سرعت بیش از 30 کیلومتر بر ساعت ممنوع

7001 -سرعت بیش از 30 کیلومتر بر ساعت ممنوع

قبل از سفارش حتماً راهنمای انتخاب تابلوها و علائم ایمنی را مطالعه فرمائید

در فروشگاه اینترنتی فقط تابلوها ایمنی از جنس برچسب وینیل ضد آب (LB) عرضه می شود  .لطفاً جهت سفارش جنس های دیگر با ما تماس بگیرید.

7003 -سرعت بیش از 60 کیلومتر بر ساعت ممنوع

7003 -سرعت بیش از 60 کیلومتر بر ساعت ممنوع

قبل از سفارش حتماً راهنمای انتخاب تابلوها و علائم ایمنی را مطالعه فرمائید

در فروشگاه اینترنتی فقط تابلوها ایمنی از جنس برچسب وینیل ضد آب (LB) عرضه می شود  .لطفاً جهت سفارش جنس های دیگر با ما تماس بگیرید.

7020 -عبور خودرو با بار بیش از 5 تن ممنوع

7020 -عبور خودرو با بار بیش از 5 تن ممنوع

قبل از سفارش حتماً راهنمای انتخاب تابلوها و علائم ایمنی را مطالعه فرمائید

در فروشگاه اینترنتی فقط تابلوها ایمنی از جنس برچسب وینیل ضد آب (LB) عرضه می شود  .لطفاً جهت سفارش جنس های دیگر با ما تماس بگیرید.

7021 – عبور خودرو با بار بیش از 5.5تن بر هر محور ممنوع

7021 - عبور خودرو با بار بیش از 5.5تن بر هر محور ممنوع علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

7022 – عبور خودرو با بار بیش از 10.5تن بر هر محور ممنوع

7022 - عبور خودرو با بار بیش از 10.5تن بر هر محور ممنوع علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

7023 -عبور خودرو با بار بیش از 6 تن بر هر محور ممنوع

7023 -عبور خودرو با بار بیش از 6 تن بر هر محور ممنوع

قبل از سفارش حتماً راهنمای انتخاب تابلوها و علائم ایمنی را مطالعه فرمائید

در فروشگاه اینترنتی فقط تابلوها ایمنی از جنس برچسب وینیل ضد آب (LB) عرضه می شود  .لطفاً جهت سفارش جنس های دیگر با ما تماس بگیرید.

7025 -عبور کامیون با طول بیش از 10 متر ممنوع

7025 -عبور کامیون با طول بیش از 10 متر ممنوع

قبل از سفارش حتماً راهنمای انتخاب تابلوها و علائم ایمنی را مطالعه فرمائید

در فروشگاه اینترنتی فقط تابلوها ایمنی از جنس برچسب وینیل ضد آب (LB) عرضه می شود  .لطفاً جهت سفارش جنس های دیگر با ما تماس بگیرید.

7027 -تخلیه نخاله ساختمانی ممنوع

7027 -تخلیه نخاله ساختمانی ممنوع

قبل از سفارش حتماً راهنمای انتخاب تابلوها و علائم ایمنی را مطالعه فرمائید

در فروشگاه اینترنتی فقط تابلوها ایمنی از جنس برچسب وینیل ضد آب (LB) عرضه می شود  .لطفاً جهت سفارش جنس های دیگر با ما تماس بگیرید.

7028 – تخلیه زباله ممنوع

7028 - تخلیه زباله ممنوع علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

7030 -عبور با عرض بیش از 2 متر ممنوع

7030 -عبور با عرض بیش از 2 متر ممنوع

قبل از سفارش حتماً راهنمای انتخاب تابلوها و علائم ایمنی را مطالعه فرمائید

در فروشگاه اینترنتی فقط تابلوها ایمنی از جنس برچسب وینیل ضد آب (LB) عرضه می شود  .لطفاً جهت سفارش جنس های دیگر با ما تماس بگیرید.

7040 -عبور با ارتفاع بیش از 38 متر ممنوع

7040 -عبور با ارتفاع بیش از 38 متر ممنوع

قبل از سفارش حتماً راهنمای انتخاب تابلوها و علائم ایمنی را مطالعه فرمائید

در فروشگاه اینترنتی فقط تابلوها ایمنی از جنس برچسب وینیل ضد آب (LB) عرضه می شود  .لطفاً جهت سفارش جنس های دیگر با ما تماس بگیرید.