کور رنگی

نوشته‌ها

safetysign.ir-کد بندی رنگها برای اشخاصی که کور رنگی دارند-min

کد بندی رنگها برای اشخاصی که کور رنگی دارند

کد بندی رنگها برای اشخاصی که کور رنگی دارند

مشاهده علائم ایمنی برای افرادی که  مشکل کورنگی دارند.

تابلوی ایمنی پیام خود را از طریق ترکیبی از تصاویر گرافیکی، اشکال و رنگ ها انتقال می دهد.

رنگ ها برای همه الهام بخش هستند.

از آنجاییکه رنگ ها جزء اصلی تابلوهای ایمنی هستند، از افتخارات شرکت اورلوکس ارتباط و همکاری با کالراد است. کالراد سیستم تشخیص رنگ برای افراد کوررنگ است.

کالراد پروژه ای است که با هدف ایجاد امکان برای افراد کوررنگ در جهت تشخیص صحیح رنگ ها آغاز به کار نموده است.

 

safetysign.ir-کد بندی رنگها برای اشخاصی که کور رنگی دارند-min

safetysign.ir-کد بندی رنگها برای اشخاصی که کور رنگی دارند-min

بنابراین این افراد می توانند ارتباط بصری موثرتر و منحصر به فردتری را تجربه نمایند.

کالراد یک زبان نمادین کاملا بصری است که از رنگ های اصلی به صورت ترکیبی استفاده می نماید تا یک پالت تمام رنگی ایجاد نماید.

 

با استفاده از سیستم کالراد، کاتالوگ اورلوکس این امکان را برای افراد کوررنگ فراهم می نماید تا تمام بخش های علائم ایمنی را درک نمایند.