انتخاب علائم ایمنی مناسب محیط کار

انتخاب تابلوها و علائم ایمنی برای محیط های کاری که مطابق با استاندارد های ملی و بین المللی بوده و دستورالعمل های مربوطه را نیز پوشش دهد همواره یکی از چالش های مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای شاغل در شرکت ها و صنایع مختلف بوده است.

تابلو های ایمنی محیط کار
نصب تابلو

اعزام کارشناس جهت بازدید و نیاز سنجی از شرکت

این شرکت آمادگی اعزام کارشناس جهت بازدید و نیاز سنجی از محل شرکت شما را دارد این مورد با اعلام درخواست رسمی و پرداخت هزینه کارشناسی صورت خواهد پدیرفت.

پیشنهاد ما :

ابتدا راهنمایی انتخاب تابلوها و علائم ایمنی که چکیده ای از استاندارد های معتبر ملی و بین المللی میباشد را مطالعه فرمائید. سپس اطلاعات لازم در هر فیلد را پر نموده و ارسال فرمائید . کارشناسان ما اطلاعات را بررسی نموده و با شما تماس میگیرند و ضمن تبادل اطلاعات پیشنهاد فنی در مورد انتخاب تابلوها و علائم ایمنی را حضورتان ارسال می نمایند.

نیاز سنجی

مرحله 1 از 5

مشخصات شرکت